ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy: Ciepłe posiłki dla uczestników projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” (dzieci w placówce wsparcia dziennego) w ilości: 3 290 posiłków w roku 2018 i...