WSPARCIE FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA

Otrzymane dofinansowanie w znaczny sposób wpłynęło na działanie zarówno Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej Przytulisko, jak i całej Fundacji Dar dla Potrzebujących. Pozwoliło na zapewnienie podopiecznym Świetlicy opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, każde z dzieci miało zapewnione...