„Podziel się swoim domem”

Zadanie pod nazwą „Podziel się swoim domem- piknik integracyjny promujący ideę pieczy zastępczej” współfinansowane jest ze środków finansowych Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundacja „Dar dla Potrzebujących” zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz sąsiednich powiatów na piknik integracyjny promujący ideę rodzinnej...