Kolonia 2021 – dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapisów na kolonie letnie! Kolonia dofinansowana z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W kolonii mogą wziąć udział dzieci urodzone od 1 stycznia 2005 roku, warunkiem koniecznym jest podleganie przez jednego z rodziców pełnemu ubezpieczeniu KRUS.   Dokumenty...