Podsumowanie Projektu „Mamy prawo wiedzieć”!

Podsumowanie Projektu „Mamy prawo wiedzieć”! nr 2022-2-PL01-KA154-YOU-000091145 realizowanego w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską. Cele i Założenia Naszym głównym celem było wzmocnienie wiary młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami, w sens angażowania się w życie społeczne oraz...