Dokumenty kolonie letnie 2024

ZAL_NR_20_Klauzula_zgody_na_wykorzystanie_wizerunku_uczestnika_kolonii_Dar_dla_potrzebujacych-2-2-1 ZAL_NR_22_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych__Fundacja_dar_dla_potrzebujacych-4-2 zgoda szpital zgoda-na-przewiezienie-do-szpitala-3 karta-kwalifikacyjna oswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dziecka-3 Oswiadczenie-rodzicow-3.doc-fsusr-2-2 oświadczenie-5 Oświadczenie-do-Fsusr-2-2 oświadczenie-o-rezygnacji-2   NR KONTA DO WPŁATY : 38 8992 0000 0033 1553 20 0000 10