Marzenie, które stało się realnym celem
czyli jak powstał pierwszy w powiecie opoczyńskim
Dom Dziecka.

Wszystko zaczęło się w 2008 r, kiedy to pojawiła się myśl o potrzebie pomocy, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn nie mają domu. Po wielu staraniach ś.p. ks. dziekan Jan Wojtan, pan Robert Telus oraz pan Andrzej Konecki powołali w kwietniu 2009 r. Fundację „Dar dla Potrzebujących”. Mimo braku odpowiedniego zaplecza, sprzętu, a nawet dostatecznej wiedzy zabraliśmy się do pracy, wierząc, że się uda.
W czasie, gdy szukaliśmy odpowiedniego budynku, staraliśmy się angażować także w inne akcje mogące wspomóc potrzebujących. Przeprowadziliśmy m.in. zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na paczki żywnościowe, a także na pokrycie kosztów leczenia chorego na białaczkę chłopca. Zorganizowaliśmy festyn okolicznościowy w Ostrowie z loterią fantową, współorganizowaliśmy festyn parafialny w Opocznie. Pozyskaliśmy środki unijne na założenie pięciu punktów przedszkolnych w gminach wiejskich. Zbieraliśmy żywność podczas świątecznej zbiórki. W planach mamy również założenie międzyszkolnego koła wolontariackiego.
Prowadząc te działania, cały czas myśleliśmy o domu dla dzieci, kompletując niezbędne dokumenty i zbierając potrzebne informacje. Udało nam się pozyskać od Starostwa Powiatowego w Opocznie budynek w Mroczkowie Gościnnym, który wymagał jednak kapitalnego remontu.
Pierwszą radość z pozyskanego budynku zaburzyła nagła i niespodziewana śmierć ks. dziekana Jana Wojtana. Marzenie o domu dla dzieci bez wsparcia ze strony współzałożyciela przyblakło. Na szczęście na krótko – wiedzieliśmy, że należy nadal działać, że tak ważna inicjatywa nie może zostać wstrzymana. Mimo nieobecności naszego duchowego opiekuna ciagle wierzyliśmy w Jego pomoc. I rzeczywiście, pomógł poprzez swój testament.

Dzięki Wam – ludziom o wielkich sercach, którzy znali, szanowali i kochali ks. Jana Wojtana, udało się zebrać kwotę 37 248,54 zł. z przeznaczeniem na Dom dla dzieci. Za ten dar składamy wszystkim podziękowania i Bóg Zapłać.
W ten sposób marzenie udało się zrealizować, zaś świadectwo miłości tak wielu wspaniałych osób pozwoliło na rozpoczęcie działań. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na niezbędne prace remontowo – adaptacyjne. Przystosowanie budynku do nowej funkcji pochłonęło ogromne koszty, wymagało wiele czasu i ciężkiej pracy, nigdy jednak  nie zwątpiliśmy w słuszność podjętych decyzji.
Nie wszystkie dzieci mają równe szanse, brakuje miejsc w placówkach opieki zastępczej, zbyt mało jest rodzin zastępczych. Małoletni pozbawieni opieki rodzicielskiej niejednokrotnie trafiaja do placówek w odległych zakatkach Polski. Zdarza się, że rodzeństwa  sa rozdzielane. Czy tak musi być?
Ks. Dziekan wielokrotnie podkreślał, jak ważne w codziennym życiu sa wiara i cierpliwość. Sam był przykładem stosowania tych cnót każdego dnia. Jesteśmy przekonani o Jego dalszej pomocy z Domu Ojca, zwłaszcza w chwilach zwatpienia…

…takie były początki. 16.10.2010 r. został otworzony pierwszy w powiecie opoczyńskim Rodzinny Dom Dziecka (obecnie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego), prowadzony przez siostry Służki Najświętszej Maryi Panny (zgromadzenie bezhabitowe). Mieszka w nim dziewięcioro dzieci, które po traumatycznych przeżyciach odnalazły wreszcie spokój, bezpieczeństwo i szczęście.