Fundacja
„DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH”

Siedziba: Mroczków Gościnny 2
Adres do korespondencji: ul. Staromiejska 14, 26-300 Opoczno
Tel. 508 503 754
KRS: 0000322225
REGON: 100640038
NIP: 768-17-98-208
Nr rachunku bankowego: 38 8992 0000 0033 1553 20 0000 10
e-mail: dar_dla_potrzebujacych@wp.pl