Fundacja „Dar dla Potrzebujących” została powołana z myślą o wszechstronnym wsparciu dzieci, młodzieży i dorosłych. Działając zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości pragniemy uczyć naszych podopiecznych odpowiedzialności za własny rozwój oraz włączać ich w życie Narodu i Kościoła.

          Główny obszar naszej działalności stanowi pomoc społeczna, szczególnie w zakresie samopomocowym oraz charytatywnym. Poprzez różnorodne akcje niesiemy pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Co roku organizujemy spotkania wigilijne i wielkanocne, Dni Rodziny, aktywnie włączamy się w organizację regionalnego etapu Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Od ubiegłego roku prowadzimy również kolonie letnie dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich, na których wypoczywa stu młodych wczasowiczów.

          Za nasze największe dzieło uważamy stworzenie od podstaw Rodzinnego Domu Dziecka (obecnie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego) w Mroczkowie Gościnnym, w którym przebywa obecnie ośmioro wychowanków. W jego budowę wiele pracy i wysiłku włożyli zarówno pracownicy Fundacji, wolontariusze, jak i ludzie dobrej woli, którzy oferowali wsparcie rzeczowe, merytoryczne i finansowe. Dzięki nim budynek znajdujący się w stanie kompletnej ruiny odzyskał dawny blask i służy obecnie jako ciepłe, przytulne schronienie dla porzuconych, ciężko doświadczonych przez los dzieci.

         Za niewątpliwy sukces uważamy również otworzenie Opoczyńskich Ośrodków Przedszkolnych, które umożliwiają dzieciom z terenów wiejskich dostęp do edukacji przedszkolnej, a tym samym zapewniają im odpowiednie przygotowanie do nauki w szkole.