ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Fundację „Dar Dla Potrzebujących” Projektu „CUŚ — centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 poszukujemy:
LEKARZA MEDYCYNY – do prowadzenia pogadanek profilaktycznych.

28.05.2020r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Fundację „Dar Dla Potrzebujących” Projektu „CUŚ — centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 poszukujemy:
PSYCHOLOGA – do prowadzenia pogadanek profilaktycznych.

28.05.2020r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Fundację „Dar Dla Potrzebujących” Projektu „CUŚ — centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 poszukujemy:
PIELĘGNIARKI – do prowadzenia pogadanek profilaktycznych oraz opieki pielęgniarskiej.

28.05.2020r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją przez Fundację „Dar Dla Potrzebujących” Projektu „CUŚ — centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 — 2020 poszukujemy:
TRENERA – do prowadzenia gimnastyki usprawniającej.

28.05.2020r.


Usługa cateringu dla dzieci i osób niesamodzielnych, które będą uczęszczać do Placówek wsparcia dziennego i Klubu Seniora na lata 2020–2023.

12.05.2020r.


Nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

14.05.2019r.