W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Podziel się swoim domem – II spotkanie integracyjne promujące ideę pieczy zastępczej”
     Podczas wydarzenia uczestnicy mogli brać udział w konkursach i zabawach integracyjnych. ciekawą atrakcją był plac zabaw dla maluchów. Dzieci mogły brać udział w licznych animacjach oraz spędzić czas w kąciku artystycznym.
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od samorządu województwa łódzkiego