Podczas VII Opoczyńskiego Spotkanie Wigilijnego Panie z Kół Gospodyń Wiejskich opowiadały uczestnikom  o potrzebie promocji polskiej żywności. Przekazywały również informację o narzędziu https://www.polskasmakuje.pl/ .

 

Celem strony www.polskasmakuje.pl i aplikacji Polska Smakuje jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego czy też sprzedaży bezpośredniej. POLSKA SMAKUJE umożliwia wystawcom promowanie ich produktów, natomiast konsumentom – uzyskanie informacji o nich.

POLSKA SMAKUJE to platforma komunikacji pomiędzy polskimi producentami żywności wysokiej jakości a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują.

Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa był Partnerem Naszego Wydarzenie za co serdecznie dziękujemy.