• Starostwo Powiatowe w Opocznie
 • Urzad Miejski w Opocznie
 • Media lokalne i regionalne
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Miejski Dom Kultury
 • Opoczyńskie organizacje pozarzadowe: Fundacja „Interegion”, Fundacja im. Siostry Klaryski Stanisławy
 • Parafie: Św. Bartłomieja, Podwyższenia Krzyża Świętego, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Muzeum Historii Polski
 • lokalne firmy i przedsiębiorcy
 • anonimowi darczyńcy