Jak możesz pomóc?

 1. jako wolontariusz
 2. materialnie – np. w czasie trwania akcji świątecznych
 3. finansowo
  1. dokonując przelewu bankowego lub pocztowego:
   Nazwa odbiorcy Fundacja „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH”
   Nr konta: 66 1240 3129 1111 0010 2302 8701
   Siedziba: ul. Moniuszki 15, 26-300 Opoczno
  2. Przeznaczając 1% PODATKU na rzecz naszej fundacji
   Krok 1

   Upewnij się, że wybrana przez Ciebie organizacja jest organizacją pożytku publicznego. Wykaz organizacji pożytku publicznego dostępny jest na stronie: www.pozytek.gov.pl

   Krok 2

   W rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” wpisz:
   Fundacja „Dar dla Potrzebujących”
   Numer KRS:0000322225

   Krok 3
   Wypełnione zeznanie należy złożyć do dnia 30 kwietnia w urzędzie skarbowym. 1% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekaże na konto wybranej organizacji w terminie 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.Gdzie szukać dodatkowych informacji?Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
   (wykaz organizacji pożytku publicznego)

   Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
   (formularze podatkowe, adresy urzędów skarbowych)

   Departament Pożytku Publiczego www.pozytek.gov.pl

   Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl