Fundacja „Dar dla Potrzebujących” jest realizatorem projektu konkursowego pn.

„CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców

powiatu opoczyńskiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Fundacja zaplanowała następujące działania:

1. Klub seniora

Klub seniora skierowany jest do mieszańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Zapewniony będzie ciepły posiłek. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

2. Placówki wsparcia dziennego

Placówki przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego. W ramach ich działania będą zorganizowane dla dzieci następujące zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowany posiłek. Udział w zajęciach– bezpłatny.

 Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator Projektu:

Agnieszka Nalewczyńska tel. 515 355 004

 

Fundacja „Dar dla Potrzebujących”

Wyszyńskiego 13A

26 – 300 Opoczno

tel. 509 513 750

e-mail: dar_dla_potrzebujacych@wp.pl

www.dardlapotrzebujacych.pl