Podjęte w ostatnich tygodniach przez władze państwa działania mające na celu zapobieganie
i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zmieniły rytm codziennego życia społeczeństwa
i spowodowały konieczność pozostania m.in. przez dzieci i młodzież w domach. Brak
możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede
wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami może rodzić u młodych ludzi frustrację.
Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może spowodować niechęć do nauki, próby
samodzielnego wyjścia z domu, a także może przyczynić się do powstania lub pogłębienia
stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym,co czuje i jak to
przeżywa, ale przede wszystkim nie ma z kim porozmawiać o swoim stanie psychofizycznym.
Z uwagi na powyższe od 20 kwietnia br. został uruchomiony Regionalny
Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finansowany jest przez
Samorząd Województwa Łódzkiego, natomiast koordynowany przez Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi. Pod numerem tel. 726 611 611 oraz na w mediach
społecznościowych (Snapchacie i Messengerze) 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu
województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i
interwentów kryzysowych. Codziennie w godzinach od 12.00 do 20:00 działa infolinia,
natomiast w godzinach 20.00 – 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów na Snapchacie i
Messengerze.
Na chwilę obecną telefon funkcjonował będzie do 14 czerwca br.