W tym trudnym dla wszystkich roku, w związku z brakiem możliwości zorganizowania kolejnego otwartego dla wszystkich, Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego, w I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie, 18 grudnia miało miejsce symboliczne Spotkanie Wigilijne, w ramach którego odbyła się konferencja online.
Wzięli w niej udział:
– Poseł na Sejm RP Robert Telus, który przedstawił tematykę, pt. „Od Pola do Stołu.”
– Dyrektor KOWR, oddział terenowy w Łodzi, Janusz Ciesielski (Produkt Polski Kupuj Świadomie)
– Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach, Aneta Wdówka wraz z przedstawicielami KGW z Ostrowa, która opowiadała o zwyczajach i tradycjach związanych ze Świętem Bożego Narodzenia, jakie miały miejsca oraz nadal występują na terenie powiatu opoczyńskiego.