Od momentu powstania, tj. od lutego 2009 r., za jeden z głównych celów Fundacja postawiła sobie zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenów wiejskich. Brak placówek wychowania przedszkolnego w regionie opoczyńskim dotkliwie odczuwali rodzice, którzy zmuszeni byli posyłać dzieci do szkół bez ich uprzedniego przygotowania. W konsekwencji ich pociechy odczuwały duży stres w związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej, były mało aktywne, niesamodzielne, niepewne siebie.


Podejmując wyzwanie zmierzenia się z tym problemem Fundacja, dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stworzyła prężnie działające Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne. W ramach OOP funkcjonowały placówki w Petrykozach (gm. Białaczów), Wójcinie (gm. Paradyż), Radzicach Dużych (gm. Drzewica) oraz dwie w Mniszkowie. Obecnie pod opieką fundacji znajdują się przedszkola w Wójcinie i Petrykozach.

Rodzice bardzo wysoko oceniają prowadzone przez nas ośrodki. Chwalą bogata i różnorodna ofertę edukacyjna, obejmująca m. in. lekcje języków obcych czy zajęcia logopedyczne, a przede wszystkim profesjonalnie dobrana kadrę złożona z pedagogów z powołania, którzy swój zawód traktują jak misję, a nie przykry obowiązek.