Ogłoszenie nr 523077-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.
Fundacja Dar dla Potrzebujących: Usługa cateringu dla dzieci i osób niesamodzielnych, które będą uczęszczać do Placówek wsparcia dziennego i Klubu Seniora na lata 2020 – 2023.

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularz oferty
4. Informacja o grupie kapitałowej
5. Oświadczenie wstępne wykonawcy
6. Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2020r.

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2020r.

Informacja najkorzystniejszej oferty