VI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne odbyło się 17.12.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Gmina Opoczno, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.
Spotkanie rozpoczęło się od przeglądu tradycyjnych stołów wigilijnych połączonego z degustacją potraw i kiermaszem świątecznym. Podczas Spotkania Wigilijnego odbyła się również konferencja rolnicza na temat polskiej żywności, w której uczestniczył Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W prezentacji stołów wigilijnych wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu opoczyńskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, bełchatowskiego i tomaszowskiego.
Swoje stoiska promocyjne prezentowały również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opocznie, oraz Izba Rolnicza.
Stoły wigilijne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników VI Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego. Każdy mógł spróbować potraw postnych, które przygotowały Panie. Ponadto można było nabyć ozdoby świąteczne, bombki własnoręcznie wykonane, choinki i stroiki podczas przeprowadzanego kiermaszu.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się żywa szopka, która umieszczona była na terenie szkoły
Na scenie głównej zaprezentowane zostały kolędy i pastorałki w wykonaniu:
1.Tramblanki
2.Zespołu Śpiewaczego Kół Gospodyń Wiejskich z Kraśnicy, Bukowca, Sitowej, Woli Załężnej
3.dzieci z Przedszkola nr 5 w Opocznie
4.Studio 107 z I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie
5.Zespołu „Sami Swoi”
6.dzieci z Przedszkola Nr 4 w Opocznie
7.Chóru ADALBERTUS z Parafii Świętego Wojciecha w Kraśnicy
8.Chóru Męskiego z Parafii Świętego Bartłomieja w Opocznie
9.Natalii Badury ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie oraz uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

W niedzielne popołudnie można było zobaczyć także jasełka przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie”.
Kolejnym punktem uroczystości było orędzie i błogosławieństwo bp. Piotra Turzyńskiego, po którym nastąpiły życzenia i łamanie się opłatkiem.
Wigilijne Spotkanie stanowiło też okazję do rozdania 1500 świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin.