Otrzymane dofinansowanie w znaczny sposób wpłynęło na działanie zarówno Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej Przytulisko, jak i całej Fundacji Dar dla Potrzebujących. Pozwoliło na zapewnienie podopiecznym Świetlicy opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, każde z dzieci miało zapewnione pełne wyżywienie (obiady i podwieczorki orazdostęp do jedzenia) które niejednokrotnie było jedynym ciepłym posiłkiem, który spożywali. Dofinansowanie pozwoliło na utrzymanie miejsca, które jest dla naszych podopiecznych drugim domem, a pracownicy Fundacji – wychowawcy, z ogromnym sercem i wielkim doświadczeniem mogli mieć zapewnione miejsca pracy. Dotacja została przeznaczona na zapewnienie ciągłości funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej Przytulisko w okresie od 01.10. 2019 do 10.05.2020.

W ramach dofinansowania zostały zrealizowane na rzecz 35 podopiecznych Świetlicy „Przytulisko” działającej od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 20.00 następujące działania:
1)codzienny ciepły posiłek, obiady i podwieczorki, artykuły do zajęć kulinarnych, stały dostęp do jedzenia
2) pokryte zostały koszty opłat stałych (czynsz za wynajem pomieszczenia, opłaty za media(ogrzewania, woda, światło, ścieki dostęp do Internetu)
3) koszty zakupu materiałów niezbędnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą – zajęcia plastyczne, komputerowe, rękodzieła, warsztaty artystyczne, teatralne
4) paczki żywnościowe dla 35 podopiecznych Świetlicy na Święta Bożego Narodzenia