KATEGORIA POEZJA PATRIOTYCZNA GRUPA WIEKOWA – PRZEDSZKOLA

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 2. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek Plus” w Opocznie
 3. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek Plus” w Opocznie
 4. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek Plus” w Opocznie
 5. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 6. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 7. Przedszkole nr 4 w Opocznie
 8. Przedszkole nr 4 w Opocznie
 9. Przedszkole nr 4 w Opocznie
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 14. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 16. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej
 17. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej
 18. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

 

KATEGORIA POEZJA PATRIOTYCZNA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-IV

 1. Szkoła Podstawowa w Dzielnej
 2. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 3. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 4. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 5. Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 6. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 7. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 8. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 9. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 10. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 11. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
 18. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 19. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 20. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 21. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 22. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 25. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej
 26. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

KATEGORIA POEZJA PATRIOTYCZNA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V -VIII

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 2. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 3. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 4. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
 7. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 8. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 9. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 10. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 12. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 13. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 14. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 15. Szkoła Podstawowa w Januszewicach
 16. Szkoła Podstawowa w Januszewicach
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 21. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 22. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 23. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 24. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

KATEGORIA POEZJA PATRIOTYCZNA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I im. Stanisława Staszica w Opocznie
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I im. Stanisława Staszica w Opocznie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I im. Stanisława Staszica w Opocznie
 4. I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 5. I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 6. I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 8. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 9. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 10. Zespół Szkół Samorządowych nr I w Opocznie
 11. Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie
 12. Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
 15. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 16. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 17. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 18. Szkoła Podstawowa w Poświętnem

KATEGORIA SOLIŚCI GRUPA WIEKOWA – PRZEDSZKOLA

 1. Szkoła Podstawowa w Dzielnej
 2. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 3. Przedszkole nr 4 w Opocznie
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 6. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej
 7. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

 

 

KATEGORIA SOLIŚCI GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY I – IV

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Makuszyńskiego
 4. Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 5. Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 6. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
 7. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
 8. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 9. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 10. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 11. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 12. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 15. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 17. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 18. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 21. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu

 

 

 

KATEGORIA SOLIŚCI GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY V – VIII

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 3. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 4. Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 5. Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 6. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
 7. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
 8. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
 9. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 10. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 11. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 12. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 13. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Stoku
 14. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Stoku
 15. Szkoła Podstawowa w Bukowcu n. Pilicą
 16. Szkoła Podstawowa w Bukowcu n. Pilicą
 17. Szkoła Podstawowa w Bukowcu n. Pilicą
 18. Szkoła Podstawowa w Mniszkowie
 19. Szkoła Podstawowa w Mniszkowie
 20. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 21. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 22. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie
 25. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 26. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 27. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 28. Szkoła Podstawowa w Sokołowie
 29. Szkoła Podstawowa w Sokołowie
 30. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 31. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 32. Szkoła Podstawowa w Januszewicach
 33. Szkoła Podstawowa w Januszewicach
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
 36. Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 37. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

 

 

KATEGORIA SOLIŚCI GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
 3. I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie
 4. I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie
 5. I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie
 6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 7. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 8. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach
 9. Szkoła Podstawowa w Poświętnem

 

KATEGORIA ZESPOŁY GRUPA WIEKOWA – PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole nr 5
 2. Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha
 3. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Tygrysek Plus
 4. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Tygrysek Plus
 5. Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Tygrysek Plus
 6. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 7. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 8. Przedszkole nr 4 w Opocznie
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
 11. Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

 

KATEGORIA ZESPOŁY GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY I –IV

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
 2. Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej – Curie w Klewie
 3. Szkoła Podstawowa w Wygnanowie
 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie

 

KATEGORIA ZESPOŁY GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY: V – VIII

 1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 2. Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
 3. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 4. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 5. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Stoku
 6. Szkoła Podstawowa w Białaczowie
 7. Szkoła Podstawowa w Mniszkowie
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 9. Szkoła Podstawowa w Sokołowie
 10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skroninie
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach

 

KATEGORIA ZESPOŁY GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
 2. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim
 3. Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu
 4. Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie
 5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach