Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy:
Ciepłe posiłki dla uczestników projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” (dzieci w placówce wsparcia dziennego) w ilości: 3 290 posiłków w roku 2018 i 5 635 posiłków w 2019 r. dostarczanych codziennie od poniedziałku do piątku w ilości po 35 szt. dziennie (ilość posiłków może ulec zmniejszeniu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą). Posiłki będą dostarczane według wcześniejszego zamówienia z podaniem ilości i miejsca dostarczenia.

Zaproszenie do złożenia oferty