Ogłoszenie o naborze partnerów

Zarząd Fundacji „Dar Dla Potrzebujących” ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Numer naboru: FELD.07.09-IP.01-001/23 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.   Oświadczenia...