Młodzi Liderzy dzielą się zdjęciami z pierwszej mobilności!?
Działania podjęte w ramach:
Projekt nr 2022-2-PL01-KA154-YOU-000091145 pt. „Mamy prawo wiedzieć” został dofinansowany przez Unię Europejską.