Polska Smakuje!

Podczas VII Opoczyńskiego Spotkanie Wigilijnego Panie z Kół Gospodyń Wiejskich opowiadały uczestnikom  o potrzebie promocji polskiej żywności. Przekazywały również informację o narzędziu https://www.polskasmakuje.pl/ .   Celem strony www.polskasmakuje.pl i aplikacji Polska Smakuje jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz...

VII Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne

VII Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne odbyło się 16.12.2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Opocznie,...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy: Ciepłe posiłki dla uczestników projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” (dzieci w placówce wsparcia dziennego) w ilości: 3 290 posiłków w roku 2018 i...