Zapraszamy na kolonie letnie w Stegnie

Zapraszamy na kolonie w Stegnie! UWAGA!!!!!!!!!!!!!! NASTĄPIŁA ZMIANA II TURNUSU NA 28.07-10.08!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fundacja Dar dla Potrzebujących i Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa serdecznie zapraszają dzieci rolników na kolonie letnie letnie 2020! ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIAN Z PRZYCZYN...

WSPARCIE FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA

Otrzymane dofinansowanie w znaczny sposób wpłynęło na działanie zarówno Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej Przytulisko, jak i całej Fundacji Dar dla Potrzebujących. Pozwoliło na zapewnienie podopiecznym Świetlicy opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, każde z dzieci miało zapewnione...