ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy: Ciepłe posiłki dla uczestników projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” (dzieci w placówce wsparcia dziennego) w ilości: 3 290 posiłków w roku 2018 i...

Kolonie zimowe – Wisła

KOLONIE W WIŚLE DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW 🙂  W wyniku działań posła Roberta Telusa, posła Piotra Polaka oraz Fundacji Dar dla Potrzebujących 94 dzieci z rodzin rolniczych z województwa łódzkiego w dniach 1.02 2018 – 10.02.2018 przebywało na...

Wigilia 2017

VI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne odbyło się 17.12.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach,...