Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dzień 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Z tej okazji  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w każdym powiecie województwa łódzkiego organizuje  różne wydarzenia promujące to święto oraz znaczenie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla zdrowia roślin.

W Łodzi 13 i 14 maja br. będzie zorganizowane stoisko  w Ogrodzie Botanicznym. Chcemy upowszechniać wśród mieszkańców naszego regionu wiedzę  o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wykazać jak realizowane przez nas zadania przekładają się na zdrowie roślin, bezpieczeństwo człowieka i naszej planety.

 

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.