Cieszymy się ogromnie, że rozpoczęliśmy realizację ważnego zadania w ramach Modułu III, finansowanego przez „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu 22 osoby z niepełnosprawnościami oraz 12 osób im towarzyszących otrzymają wsparcie na różnorodne potrzeby, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc prawną, psychologiczną, opiekę osoby asystującej, możliwość zakupu leków czy sprzętu rehabilitacyjnego, a także opiekę rehabilitanta. Projekt jest skierowany do uchodźców z Ukrainy.

Jesteśmy zdecydowani, aby zapewnić wsparcie i pomoc potrzebującym w sposób kompleksowy i skuteczny. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca tego roku, a o postępach będziemy informować na bieżąco.