Zakończenie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 31 grudnia 2022 roku zakończyliśmy realizację zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 20 osób im towarzyszących otrzymało wsparcie na: 

  • zakwaterowanie, 
  • odpowiednio zbilansowane i zdrowe wyżywienie, uwzględniające schorzenia beneficjentów,
  • pomoc prawną,
  • zapewnienie pomocy psychologicznej, 
  • opiekę osoby asystującej,
  • możliwość kupna leków oraz środków higieny osobistej, 
  • zapewnienia opieki rehabilitacyjnej, czy masażysty
  • w ramach programu zrealizowaliśmy staże zawodowe dla 4 osób z niepełnosprawnościami
  • wsparcie tłumacza zarówno z języka ukraińskiego jak i rosyjskiego, oraz migowego.

Projekt był skierowany do uchodźców z Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w wyniku wojny.

Dofinansowanie projektu z PFRON : 441 900.00 PLN
Całkowita wartość projektu: 441 900.00 PLN