Zakończenie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Mamy przyjemność poinformować, że dnia 31 grudnia 2023 roku Fundacja „Dar Dla Potrzebujących”, zakończyła realizację zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu 25 osób z niepełnosprawnościami oraz 15 osób im towarzyszących otrzymało wsparcie na:
– zakwaterowanie,
– odpowiednio zbilansowane i zdrowe wyżywienie, uwzględniające schorzenia beneficjentów,
– pomoc prawną,
– zapewnienie pomocy psychologicznej,
– opiekę osoby asystującej,
– możliwość kupna leków oraz środków higieny osobistej,
– zapewnienia opieki rehabilitacyjnej.
W ramach programu zrealizowaliśmy staże zawodowe dla 6 osób z niepełnosprawnościami.
Zapewniliśmy wsparcie tłumacza zarówno z języka ukraińskiego jak i rosyjskiego, oraz migowego.
Projekt był skierowany do uchodźców z Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w wyniku wojny.
Dofinansowanie projektu z PFRON : 682 470.00 PLN
Całkowita wartość projektu: 682 470.00 PLN